SPORTCARE

Vzdelávanie zamestnancov SC Agency

http://www.sia.gov.sk

http://www.esf.gov.sk

 

Názov projektu : VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI

 

Názov prijímateľa: Sport Care Agency, s.r.o
Názov operačného programu : Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu : Bratislava 
Trvanie projektu : Október 2009 - Máj 2011
Výška nenávratného finančného príspevku : 103 806,97 eur
Kontaktné údaje : Sport Care Agency, s.r.o., Priemyselná 6/5, Bratislava 82109


CIEĽ PROJEKTU:
• Zvýšenie jazykových schopností a odborných kompetencií zamestnancov žiadateľa


ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:
• zvýšenie vedomostí zamestnancov žiadateľa v oblasti anglického a nemeckého jazyka
• zvýšenie profesionálnych aj osobných kompetencií zamestnancov žiadateľa v tzv. mäkkých zručnostiach - „Soft Skills „
• rozvoj odborných zručností zamestnancov žiadateľa, smerujúcich k rozšíreniu jeho profesijnej pôsobnosti v oblasti manažovania europrojektov
• rozšírenie odbornej kvalifikácie zamestnancov žiadateľa v oblasti „ Tréner vo Fitnes"
• výmena odborných skúseností so zahraničnými partnermi prostredníctvom odborných stáží v zahraničí


TENTO PROJEKT SA REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA


Naša agentúra nezabúda ani na vzdelávanie svojich zamestnancov. V októbri 2009- máji 2011 zorganizovala projekt s názvom VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI.
Cieľom projektu bolo zvýšenie jazykových schopností a odborných kompetencií zamestnancov spoločnosti Sport Care Agency.

Projekt bol realizovaný v spolupráci s Európskym sociálnym fondom v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia vďaka finančnému príspevku vo výške 103 806,97 EUR.