SPORTCARE

Európska volejbalová liga

Spoločnosť SPORT CARE poskytovala organizačno-technické zabezpečenie pri príprave Európskej ligy vo volejbale, ktorá sa v roku 2004 uskutočnila na Slovensku.